شما با دریافت این برنامه به تمامی آزمون های سازمان فنی وحرفه ای کشور وزرات میراث فرهنگی وگردشگری دسترسی پیدا میکنیدودیگرنیازی به هیچ جزوه ویا کتابی نخواهید داشت.سعی برآن شده است که آزمون های کلیه رشته ها دراین اپلیکیشن قرارگیرند.

جامع ترین برنامه آزمون

آزمون های آنلاین رایگان

دراپلیکیشن جامع آزمون در بیش از ۱۰۰حرفه ازجدیدترین بانک سوالات سازمان فنی وحرفه ای و وزرات میراث فرهنگی وگردشگری طراحی شده است

دانلودسوالات

کلیه بانک سوالات و کتاب های استاندارد فنی وحرفه ای را بامبلغ بسیارناچیز میتوانید دریافت کنید ودیگرنیازی به خرید کتاب وجزوه با قیمت گذاف نخواهید داشت

فیلم آموزشی

کلیه افرادی که در دوره ها حضورنداشته اند به صورت رایگان میتوانند از فیلم های آموزشی این برنامه استفاده کنند

۵۰,۰۰۰ دانلود موفق

استقبال زیاد از این اپلیکیشن ما را بران داشت که درجهت بهتر کردن کیفیت آن اقدام کنیم که به زودی تغییراتی در آن نیزخواهیم داد.

بیش از۱۰۰حرفه

۰۱

آزمون های این گروه شامل:

  • برق والکترونیک
  • تاسیسات
  • مکانیک
  • کنترل ابزاردقیق
  • ساختمان
 •  
 •  
 •  

۰۲

آزمون های آنلاین این گروه شامل رشته های زیرمیباشد:

۰۳

افرادی که متقاضی شرکت در آزمون های جامع میراث فرهنگی هستند میتوانند با شرکت در آزمون آنلاین این گروه موفقیت خود را تضمین کنند.آزمون های این گروه شامل:

 • راهنمای فرهنگی(تورلیدر)
 • راهنمای طبیعت گردی
 • مدیریت فنی

هنوز قانع نشده اید؟

به ۵۰۰,۰۰۰ کاربر خوشحال بپیوندید