محتوای دوره
مفاهیم اولیه اندازه گیری
آشنایی با کنترل فرآیند واحدها و استانداردهای اندازه گیری آشنایی با مفاهیم اولیه اندازه گیری شاخص های اندازه گیری معیارهای مؤثر در انتخاب سنسورها نمادگذاری و علائم در ابزار دقیق و کنترل پروسه ها
0/2
مقدمه بر الکترونیک
0/2
آموزش آنلاین تعمیرکارابزاردقیق
به گفتگو بپیوندید