محتوای دوره
آشنایی باالمان های به کاررفته درنقشه
آشنایی با المان های به کاررفته در نقشه های مدارفرمان وقدرت و نحوه شماره گذاری و حروف های نقشه برق صنعتی
0/4
نقشه خوانی مقدماتی برق صنعتی
درباره درس

برای این که نقشه های طراحی شده توسط مهندسین برق در همه دنیا یک مفهوم را به بیننده برسانند باید با علائم الکتریکی استاندارد طراحی شوند و لازم است که فعالان این عرصه نیز با این علائم آشنا گردند. در این آموزش شما با کلیه المان های برق صنعتی ئ حروف وعلائم آنها آشنا خواهید شد.

تا انتها این ویدیو را مشاهده کنید.


فایل های تمرین
جدول-علائم-الکتریکی-۱.jpg
اندازه: 287,24 کیلوبایت
جدول-علائم-الکتریکی-۲-۶۶۷×۱۰۳۰.jpg
اندازه: 424,96 کیلوبایت
جدول-علائم-الکتریکی-۳-۷۶۹×۱۰۳۰.jpg
اندازه: 436,40 کیلوبایت
جدول-علائم-الکتریکی-۴-۷۷۴×۱۰۳۰.jpg
اندازه: 445,73 کیلوبایت
جدول-علائم-الکتریکی-۵-۷۵۳×۱۰۳۰.jpg
اندازه: 346,04 کیلوبایت
به گفتگو بپیوندید