محتوای دوره
المان های مورداستفاده در تابلوهای برق بخش ۱
در این آموزش کلیه تجهیزات به کاررفته در تابلوهای برق ازجمله شستی ها-کنتاکتور-کلیدها توضیح داده میشود.
0/3
پلاک خوانی
پلاک‌خوانی موتور تک‌فاز موتور سه‌فاز موتور آسنکرون (Asynchronous Motor) تیپ موتور IP موتور (Ingress Protection) کلاس موتور قدرت موتور ولتاژ موتور نحوه سربندی آمپر موتور فرکانس موتور کسینوس فی انواع راه‌اندازی در موتورهای سه‌فاز راه‌اندازی تک‌ضرب (مستقیم) راه‌اندازی دوضرب (ستاره‌مثلث) نحوه سربندی ستاره مثلث موضوع بسیار مهم در راه‌اندازی
0/1
انتخاب تجهیزات تابلوهای برق
برای اینکه بتوانیم یک تابلوبرق را طراحی و اجراکنیم میبایستی ازتجهیزات مناسبی برای تابلوهای برق استفاده کنیم .لذا در این بخش به این موضوع مهم پرداخته است.
0/2
مونتاژتابلوهای برق
شما در این قسمت فرامیگیرید: علامت‌گذاری سوراخ‌کاری
0/1
سیم کشی مدارقدرت
شما در این قسمت اصول سیم کشی درمدارهای قدرت را فراخواهید گرفت
0/1
نحوه سیم کشی مدارهای فرمان
0/1
نحوه عیب‌یابی و تعمیر تابلوهای برق
شما در این قسمت فرامیگیرید : کنترل ورودی تابلو بررسی ولتاژ در ورودی تابلو‌ برق بررسی کابل ورودی بررسی ولتاژ در خروجی تابلو مادر یا کنتور کنترل مدار قدرت بررسی فیوز بررسی کنتاکتور در مدار قدرت بررسی بی‌متال در مدار قدرت بررسی برق ورودی کنترل فاز بررسی ترمینال‌های خروجی کنترل مدار فرمان بررسی کنترل فاز در مدار فرمان بررسی بی‌متال در مدار فرمان بررسی لوازم فرمان بررسی کنتاکتور در مدار فرمان کنترل خروجی تابلو بررسی الکتروموتور از نظر مکانیکی بررسی تخته کلم الکتروموتور بررسی کلاف‌های الکتروموتور بررسی کابل انتقال
0/2
مونتاژکارونصاب تابلوهای برق
درباره درس

پلاک‌خوانی

 • موتور تک‌فاز
 • موتور سه‌فاز
 • موتور آسنکرون (Asynchronous Motor)
 • تیپ موتور
 • IP موتور (Ingress Protection)
 • کلاس موتور
 • قدرت موتور
 • ولتاژ موتور
 • نحوه سربندی
 • آمپر موتور
 • فرکانس موتور
 • کسینوس فی
 • انواع راه‌اندازی در موتورهای سه‌فاز
  • راه‌اندازی تک‌ضرب (مستقیم)
  • راه‌اندازی دوضرب (ستاره‌مثلث)
 • نحوه سربندی
  • ستاره
  • مثلث
 • موضوع بسیار مهم در راه‌اندازی
به گفتگو بپیوندید