کاربرICDL

آزمون آنلاین ICDLشامل ۴۰سئوال میباشد.

این آزمون دارای نمره منفی نمیباشد.

مدت زمان آزمون ۵۰دقیقه میباشد.

با آرزوی موفقیت-مهندس توکلی نژاد

شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید

برترین کاربران: کاربرICDL

بیشترین از ۱۲۷.۵ امتیاز
شناسه مشخصات وارد شده در نمره سوال نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود