50%
تخفیف

بانک سوالات کارورPLCدرجه۲

بانک سوالات کارورPLCدرجه ۲ که در اختیار شما قرارگرفته است جامع ترین سوالات دوره کارورPLCدرجه ۲  به صورت طبقه بندی میباشد که با جواب میتوانید ان را دریافت نمایید.

0
۳۰,۰۰۰ تومان
58%
تخفیف

سوالات مونتاژکارونصاب تابلوهای برق

سوالات مونتاژکارونصاب تابلوهای برق برگرفته از جدیدترین سوالات آزمون های فنی وحرفه ای میباشند که به صورت خواناو باجواب در اختیار شما قرارخواهند

گرفت.

مونتاژکارونصاب تابلوهای برق با کد استاندارد:۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱

1
۲۵,۰۰۰ تومان

سوالات تعمیرکارابزاردقیق

مجموعه بی‌نظیر از سوالات تعمیرکارابزاردقیق فنی و حرفه ای که ویژه آزمون ابزار دقیق فنی و حرفه ای از مجموعه آزمون های ادواری فنی و حرفه ای می‌باشد را آماده کرده‌ایم. این پکیج مناسب افرادی که متقاضی کسب دیپلم کاردانش هستند

3
۲۰,۰۰۰ تومان