50%
تخفیف

راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی(راهنمای فرهنگی)۱۴۰۱

کاملترین مجموعه سوالات(راهنمای فرهنگی)۱۴۰۱ با پاسخ نامه جهت کلیه متقاضیانی که دوره های ایرانگردی وجهانگردی(راهنمای

فرهنگی) وزرات میراث فرهنگی وگردشگری ثبت نام نموده و یا قصد شرکت در آزمون هماهنگ کشوری را دارند.

7
۱۵,۰۰۰ تومان