67%
تخفیف

کتاب مجموعه سوالات راهنمای موزه

راهنمای موزه یکی از دوره های مجموعه دیپلم گردشگری میباشد که افراد متقاضی اخذ دیپلم گردشگری مدرک فنی وحرفه ای این دوره رابایداخذ نمایند.

 

0
۵۰,۰۰۰ تومان
45%
تخفیف

سوالات راهنمای فرهنگی فنی وحرفه ای

مجموعه سوالات راهنمای فرهنگی فنی وحرفه ای را که دراختیار شما قرارمیدهیم جدیدترین سوالات بانک آزمونی فنی وحرفه ای هستند که مدرسان باتجربه

ما جواب های آن را استخراج تا دراختیار شما قراردهیم.

0
۲۲,۰۰۰ تومان