پداگوژی

این دوره برای متقاضیان دریافت و یا تمدید کارت مربیگری از سازمان اموزش فنی و حرفه ای در همه حرفه ها و رشته ها الزامی می باشد.گواهینامه مهارت دوره پداگوژی مانند تمام گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای بین المللی بوده و از اعتبار بالایی در داخل و خارج از کشور برخوردار است

0
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان