سخنرانی حرفه ای

سخنرانی حرفه ای شایستگی از حوزه خدمات آموزشی است که مدیریت شرایط و مکان سخنرانی ،

نحوه تهیه متن سخنرانی ،نحوه اجرای یک سخنرانی موفق ،نحوه آمادگی جسمی و ذهنی برای حاضر شدن درسخنرانی را در

برمیگیرد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان