مدیرمهدکودک

مدیرمهدکودک کسی است که توانایی مدیریت آموزشی مراکز پیش دبستانی را داشته و بتواند برنامه ریزی درسی و آموزشی،

سازماندهی و هماهنگی، رهبری، اداره مالی و بهداشتی، تحقیق و ارائه سمینارهایی درزمینه مدیریت و ساخت چند وسیله کمک

آموزشی را در مهد کودک و مراکز پیش دبستانی انجام دهد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان