نصاب و سرویسکاردستگاه های سختی گیر و تصفیه آب خانگی

نصاب و سرویسکاردستگاه های سختی گیر و تصفیه آب خانگی چه نوع شغلی میباشد:

نصاب و سرویسکار دستگاه هاای سختی گیر و تصفیه آب خانگی شغلی از شاخه تاسیسات می باشد

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان